Ook TPC Driehoeven werkt conform de GDPR-privacywetgeving.

Wij hebben in dit verband ons huiswerk gemaakt en een privacyverklaring uitgewerkt.

In deze privacyverklaring vind je alle bepalingen m.b.t. het verwerken van jouw gegevens. Zo staat er in, dat we volgende gegevens verwerken: telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL.

Indien je hiermee niet akkoord bent, andere vragen of bedenkingen hebt bij deze privacyverklaring, contacteer dan:

Liesbeth De Jaeger (0477/287077 – liesbeth.dejaeger89@gmail.com).