Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij.

Voor vzw Tennisclub Driehoeven* is het duidelijk: grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. Wij verwijzen hierbij naar art. 1 van ons intern reglement.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage,…. Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Meldpunten

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hiermee te maken krijgen, terecht kan om:

  • een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  • te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  • een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.

Mogelijke meldpunten zijn:

Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

*Met vzw Tennisclub Driehoeven wordt bedoeld: vzw Tennisclub Driehoeven, Grotestraat 77 bus 1.2, 3600 Genk – ondernemingsnummer: 0474.382.854 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren – info@tcdriehoeven.comwww.tcdriehoeven.com.