We moeten mee met onze tijd! Daarom introduceren we het abonnement éénoudergezin. Zo kan een alleenstaande vader of moeder, met kinderen van 18 jaar en jonger of nog met studerende jongeren, aan een voordeeltarief aansluiten bij onze club (165 euro of 150 euro als het lidgeld voor 1 februari wordt betaald).

Meer informatie over de lidgelden kan u HIER vinden