Tennisclub Driehoeven is een gezellige, familiale club! En we willen onze familie uitbreiden. En hiervoor rekenen we op onze leden van 2020. Elk lid van 2020, dat een nieuw lid (= geen lid in 2020 van Tennisclub Driehoeven) aansluit, krijgt een drankenkaart ter waarde van 20 % van het lidgeld 2021 van het aangebrachte, nieuwe lid of van het gezins- of éénoudergezinsabonnement.

Een voorbeeld:

Johan, lid in 2020, maakt het gezin van zijn zoon (elk lid van het gezin was in 2020 geen lid van Tennisclub Driehoeven) voor 1 februari lid van onze club. Johan krijgt een drankenkaart van 50 euro.

Meer informatie over de lidgelden kan u HIER vinden