Jongeren hebben nood aan sociaal contact. Via de sociale media leggen ze vele contacten, maar dit is een ander soort contact. Zij willen immers meer, ze missen duidelijk dat echte contact. Onze club wil de jongeren een steuntje geven bij het hebben van echte contacten en lanceren daarom het groepsabonnement voor de jeugd (18 jaar of jonger). Een groep bestaat uit minimum vier jeugdspelers. Elk groepslid krijgt een korting van 20  % op het lidgeld.

Meer informatie over de lidgelden kan u HIER vinden